Föreningen för certifierade
besiktningsföretag inom
brandskydd.