Länkar

Medlemsföretagen
A.E. Brand- & Säkerhetskonsult AB
AB AR Brandsäkerhet

B.O.505 Consult AB
Bengt Dahlgren Brand & Risk Besiktning AB
Brandskyddsbesiktning T Godby AB
Brandskyddslaget AB
BSG Gruppen AB
BTC Brandtekniskt Center AB
CeTeK AB
CONSEC AB
Cravito AB
Eladministration Turesson & Olsson AB
El-Brandskyddskontroll AB
Elcompaniet AB
Elektrotekniska Byrån AB
FireTech Engineering AB
FBLK Larminspektion AB
JST AB
Ktekonsult AB
MPA
PE Teknik och Arkitektur AB
Ramböll Sverige AB
Svenska Brandsektionen AB
Sweco
Ramböll Sverige AB
WSP Brand- och Risk AB
ÅF-Infrastruktur AB, AFRY

Övrigt
Brandskyddsföreningen, SBF
Svensk Brand & Säkerhets Certifiering, SBSC
Svensk Certifiering, SCAB
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Arbetsmiljöverket
Boverket

Mall för revidering av uppgifter på förteckningen finns här.
(Endast för medlemmar i föreningen Besiktning.org)

Denna sida uppdaterades senast 2024-02-12.