Äldre nyheter

2020-10-11
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad. 

2020-06-11
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2020-03-01
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2019-10-01
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2019-04-17
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2019-02-10
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2018-09-17
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2018-04-24
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.
Ny medlem har antagits i föreningen, B.O.505Consult AB.

2018-01-21
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2017-10-20
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2017-07-14
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2017-03-21
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2016-12-07
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2016-09-12
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.
Ny medlem har antagits i föreningen, AB AR Brandsäkerhet.

2016-04-22
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.
Ny medlem har antagtis i föreningen, CeTeK Besiktning AB.

2016-01-24
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2015-10-27
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2015-07-08
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2015-04-03
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2014-12-08
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2014-09-09
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2014-04-06
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.
Ny ordförande och vice ordförande utsedda vid årsstämman. Se under "Om föreningen".

2013-12-23
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2013-09-16
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2013-04-29
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2013-04-21
Ny ordförande och vice ordförande utsedda vid årsstämman. Se under "Om föreningen".

2013-03-03
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2012-11-11
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2012-09-25
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.
Lista över medlemsföretag är reviderad.

2012-06-03
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2012-04-10
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2012-03-28
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2012-03-25
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2012-02-02
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2011-07-28
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2011-03-20
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2011-01-31
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2009-11-11
Föredragen från besiktningsmannadagarna är nu upplagda under länkar.

2009-10-19
Ett medlemsföretag har begärt utträde, Grontmij AB.
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2009-09-11
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2009-08-07
Tre nya medlemsföretag har antagits i föreningen:
- Startvision 1805 AB UNÄ Brandskyddsbesiktningar BSB AB
- Elektrotekniska Byrån AB
- Sweco
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2009-04-26
Ett nytt medlemsföretag har antagits i föreningen:
- MIBOS AB
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2009-04-14
Två nya medlemsföretag har antagits i föreningen:
- Alteco AB
- Nordiska Brand AB
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2009-02-08
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2009-01-20
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2008-10-12
Tre nya medlemsföretag har antagits i föreningen:
- Eladministration Turesson & Olsson AB
- Fire Safety Control Scandinavia AB
- FireTech Engineering AB
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2008-09-30
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2008-09-15
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2008-06-15
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad.

2008-05-05
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad

2008-04-21
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad.

2008-02-04
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad.

2008-01-25
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad. WSP Brand och Riskteknik tillkommit som medlem.

2007-12-31
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad.

2007-12-13
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad.

2007-12-09
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad.

2007-10-29
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad..

2007-10-16
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad..

2007-09-30
Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad
och kompletterad..

2007-09-21
SVEKON byter namn till Besiktning.org.
Sex nya medlemsföretag har antagits i föreningen:
- Albacon AB
- ASB99 Teleentreprenader AB
- Grontmij
- MPA, Mekaniska Prövningsanstalten
- PrecendoAB
- SF Brandskyddskontroll AB

2007-09-10
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad.

2007-08-14
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad.

2007-05-14
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad.

2007-03-04
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad.

2006-12-06
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad.

2006-10-17
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad samt kompletterad med
ny medlem .

2006-06-12
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad samt förtydligad.

2006-03-03
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad samt förtydligad.

2005-04-14
Listan över certifierade besiktningmän inom SVEKON är reviderad samt förtydligad.

2005-04-12
SVEKON´s medlemmar kan nu nås från gemensam websida: www.besiktning.org samt gemensam
e-post adress svekon@besiktning.org.